ŽEHNÁNÍ SLAVNOSTNÍHO PRAPORU SBORU

Ve Štrbicích proběhlo slavnostní předání a žehnání hasičského praporu

Program začal ve 13 hodin před místní kapličkou. Této významné události se zúčastnili pozvaní hosté, starostka okresního sdružení hasičů Teplice Viera Nejedlá, ředitel hasičského záchranného sboru územního odboru Teplice plk. Adolf Langer, kamarádi hasiči ze spolkové země Německo z Groβolbersdorf a nechyběla ani starostka obce Světec Ing. Barbora Bažantová. Přítomni byli samozřejmě další hosté a místní obyvatelé.

Úvodního slova se ujal starosta sboru Jiří Pleva. Ten přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s odpoledním programem. Poté následoval příchod praporečníků v zásahových oblecích s prapory státní vlajky, obecního praporu, soutěžního praporu a praporu německých kolegů, které doprovázeli místní mladí hasiči. Samotný příchod praporečníka s čestnou stráží doprovázela státní hymna a celý slavnostní ceremoniál doprovázela živá hudba Plzeňský c.k. oficír Šraml.

Předání praporu sboru se ujala starostka obce Světec Ing. Barbora Bažantová, která na prapor připnula slavnostní stuhu a poděkovala sboru za dosavadní činnost. Prapor požehnal farář z fary obce Světec pan Radomír Kuchař. Po slavnostním žehnání a proslovech hostů se zavelelo ke slavnostnímu nástupu k průvodu, který včele vedla koněspřežná stříkačka místního sboru z roku 1909, zapřažená za koňské spřežení. Průvod od místní kapličky k hasičské zbrojnici se zastavil u místního pomníku padlých z 1. a 2. světové války, aby zde uctil památku s položením kytice za doprovodu hudby. Průvod se pak přesunul do místní hasičské zbrojnice, kde se předalo dlouholetým členům čestné uznání okresního a krajského sdružení hasičů a také medaile svatého Floriána. Slavnostní den zakončila videoprojekce zpracovaná ke 100. a 110. letům sboru.

Hasičský prapor

Hasičské prapory jsou respektovány jako nejvýznamnější reprezentativní symboly hasičských sborů. Sbor dobrovolných hasičů ve Štrbicích byl založen jako německý v roce 1909 a až v letech 1946 vznikl český sbor a ten takový prapor nikdy nevlastnil. Realizace nebyla jednoduchá a celý proces od návrhu po výrobu trval 1 rok.

S návrhem se začalo v roce 2018 a jeho autory jsou Tomáš Burda, velitel SDH Štrbice a Jiří Pleva, starosta SDH Štrbice. Grafiku a prapor nechal vyrobit pan Jiří Windisch, žerď vyrobil pan Hynek Tandler a hlavici žerdi zpracovala a vyrobila firma Kovpal s.r.o. O rok později se schvalovala finální podoba, která byla zadána k výrobě. Prapor sboru pořídila obec Světec.

Prapor měl být představen v roce 2019, ke 110. výročí založení sboru. Vzhledem k pandemii Covid 19 se prapor podařilo představit až letos.

Význam praporu

Návrh praporu vychází z historie založení sboru dobrovolných hasičů a památky obce.

Přední lícová strana je zhotovena v červené barvě, která je barvou odvážných a statečných, ale také symbolem ohně. Kombinace červená se zlatou znamená volnost, stálost a svobodu. Uprostřed je vyobrazena koněspřežná stříkačka s rokem založení dobrovolných hasičů ve Štrbicích. Ta je naším největším klenotem.

Zadní strana, rub, je zhotovena v modré barvě, která v sobě ukrývá vyrovnanost a je barvou vody. Vyjadřuje věrnost, životní moudrost a pokoru. Spolu se zlatou znamená radost. Uprostřed je postava sv. Floriána, držící ochranu nad naší vyobrazenou kapličkou a celou obcí. Nápis „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, toto heslo je symbolem hasičských praporů. První heslo „Bohu ke cti“, vychází pravděpodobně z víry. A druhá část hesla je naše dobrovolná činnost, obětování našeho volného času. Na obou stranách jsou pak v rozích lipové listy, které znázorňují znak národního stromu.

Více fotek najdete pod odkazem : https://sdhstrbice.rajce.idnes.cz/ZEHNANI_PRAPORU_SDH_STRBICE_24.9.2022/?