HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů ve Štrbicích má za sebou dlouholetou a bohatou činnost.

Dlouho místní sbor pátral po datu svého založení. Jeho rozřešení dala však až náhodně objevená stará fotografie členů sboru.Teprve po jejím prozkoumání lupou bylo zjištěno, že je v ní bílým, jež téměř neznatelným německým nápisem vepsáno, že byla pořízena dne 15. října 1933 u příležitosti 25. výročí založení sboru. Na základě této skutečnosti bylo tedy zjištěno pravděpodobné  datum vzniku hasičů ve Štrbicích. V roce 1998 jsme požádali o pomoc  hasičské muzeum  v Přibyslavi (dnes Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi), který nám zaslal potvrzující doklady (viz. příloha č.1 a č.2 o založení ke stažení v sekci dokumenty),kterými bylo potvrzeno, že původní hasičský sbor v obci byl německý a je registrován v centrální hasičské evidenci od roku 1908.Na základě takto zjištěných údajů bylo Sborem rozhodnuto o tom, že pravidelná výročí založení Sboru dobrovolných hasičů budeme slavit s rokem  pořízení dnes již historické ruční, zápřahové 4 kolové stříkačky do  Sboru -1909.Český sbor v obci vzniká v roce 1946 a navazuje na  činnost svého předchůdce. Již 9.června téhož roku  sbor úspěšně soutěží na soutěži III. okrsku v Kostomlatech pod Milešovkou. V poválečném období představoval jeden z nejlepších hasičských sborů tehdejší Župy bílinské, pracoval s mládeží, dorostem i dospělými. V šedesátých letech svépomocí vybudoval sportovní fotbalové hřiště a 2 požární nádrže. Přestavěl  bývalý statek na hasičárnu a postavil ocelovou 12 metrovou  věž pro sušení požárních hadic.

V době 80 . let se hasiči zasloužili o vybudování nové prodejny potravin v obci.V novodobé historii hasičského sboru ve Štrbicích, po roce l989 to jsou opět hasiči, kteří drží obec po stránce společenské a sportovní. Jako jediní ze zájmových spolků a organizací působí v obci i nadále.

V roce 1987 Sbor provedl rekonstrukci střechy v hasičárně a položil nové tašky na střechu. Postavil kvalitní antukové hřiště na tenis, dodavatelsky byla provedena nová březolitová omítka hasičárny a byla zrekonstruována požární nádrž. Byla postavena betonová plocha pro provádění požárního sportu. Část hřiště byla opatřena ocelovým zábradlím. Vznikl tak jeden z nejlepších hasičských stadionů v našem regionu. Sbor provedl renovaci staré hasičské koněspřežné stříkačky.

Jako družstvo jsme se začali zúčastňovat hasičských soutěží od roku 1982 a to pod vedením velitele p.Vlčka Václava. Prvního výrazného úspěchu jsme dosáhli v roce 1985 a to na závodech v Měrunicích, kde jsme obsadili 2.místo. Dalším úspěchem bylo vítězství na soutěži o Bílinskou perlu v roce 1988. Všechny soutěže, kterých jsme se zúčastnili do roku 1989 se konaly pouze v okrese Teplice a průměrně jsme jich absolvovali pět.

Účastnili se jich:

Václav Vlček, Stěhula Rudolf , Stěhula Roman, Siřiště Petr, Siřiště Jiří,Patočka Jiří, Svítek Jan, Uller Pavel, Karvánek Pavel, Janout Jaromír, Urbánek Jan, Hájek Aleš, Houdek Roman, Houdek František, Hnát Viktor, Pleva Jiří, Měchýř Luděk st.

Od roku 1989 jsme se začali zúčastňovat i soutěží mimo náš okres  a začali se prosazovat mezi špičku v okrese Teplice i jinde. Zvítězili jsme na závodech v Radonicích (okr.CV) a stali se držiteli pohárů:

·            „Bílinská perla“

·            „Unčínský pohár“

·            „Osecký pohár“

·           „Pohár V.Fellerové“ a mnoha dalších.

Přišli i noví členové:

Zelinka Petr, Měchýř Luděk ml., Kamil Valtr, Trčka Josef a Řepka Martin.

Časy na začátku 90.let na plnící terče se pohybovaly okolo 36 s. První velkou soutěží, které jsme se zúčastnili, byla v roce 1992 Velká cena SH ČMS v Malšově Lhotě u Hradce Králové, kde jsme obsadili vynikající 5.místo časem 37,62 s.

V roce 1993 jsme vyrazili poprvé na Moravu sbírat zkušenosti a podívat se, jak to dělají jinde. Roku 1997 jsme dosáhli celkového 3.místa ve Velké ceně SH ČMS.

V roce 1995 jsme na svém hasičském stadionu pořádali  republikovou soutěž „ 2. Velká cena Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska “, které se účastnilo celkem  20 družstev mužů a 7 družstev žen.  Do soutěže mužů jsme obsadili pouze jedno družstvo, které skončilo na 13. místě.

Hasiči ve Štrbicích žijí zejména sportovní činností, jsou zakladateli tzv. „Krušnohorské ligy v požárním sportu.“ Tato soutěž se pro nás stala základní páteří naší sportovní činnosti. Zajišťujeme provoz elektronické časomíry, kterou jsme sami vyrobili a jež je pro tuto soutěž nezbytná. (Kompletní výsledky družstva mužů A a B  jsou v příloze č.3 ke stažení v sekci dokumenty).

Krušnohorská liga  byla založena v roce 1996 a náš nejlepší čas jsme tehdy vylepšili na 22,40 s.  na sklopné terče na soutěži v Duchcově  a na plnící terče 27,32 s. v Českém Krumlově.

Prvního vítězství na závodech Krušnohorské ligy jsme dosáhli v roce 2001  v Kostomlatech pod Milešovkou, prvního času pod 20 sekund na sklopné terče jsme dosáhly v roce 1999 ve Lhenicích a to 19,57 s.

V letech 1999-2005 přišli noví členové:

Burda Tomáš, Hampl Radek, Herman Karel, Filandr Lukáš,Stárek Ladislav, Hauf Zdeněk a Ondruš Vít.

V roce 2003 jsme se stali poprvé celkovými vítězi Krušnohorské ligy a tento úspěch jsme zopakovali ještě v roce 2004 a 2005.

V roce 2004 jsme si vybojovali účast na Mistrovství České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů v Sušici a dosáhli na něm obrovského úspěchu.Tomáš Burda se zde stal mistrem České republiky v disciplíně běh na 100m s překážkami časem 16,88 s.(video tohoto běhu je ke stažení v sekci video).

Jako mistr republiky byl vybrán do reprezentace ČR a v roce 2005 se zúčastnil XIII.hasičské olympiády v chorvatském Varaždinu a přivezl odtud 2 zlaté medaile ze soutěže družstev ve výstupu na lezeckou věž a za celkové vítězství družstva ČR na XIII hasičské olympiádě.

Náš nejlepší čas na závodech KL je z roku 2005 a to 17,06 s. na sklopné terče a absolutní rekord sboru je 16,95 s. ze závodů ve Světci v roce 2004. Na plnící terče je to čas 23,22 s. ze závodů v Českém Krumlově.

Od roku 2000 se naše sportovní činnost rozšířila na  pořádání dalších pravidelných soutěží:

  • sportovní soutěž dětí  „O pohár územního ředitele HZS Ústí n. L – územního pracoviště Teplice
  • noční hasičská soutěž
  • 2 x jsme pořádali prvé dva ročníky putovní soutěže  „O pohár primátora města Teplice.“
  • pravidelně od založení Krušnohorské ligy  pořádáme jednu z těchto  soutěží

V roce 2004 byla z prostředků Obecního úřadu obce Světec provedena nová střecha požární zbrojnice, včetně jejího zateplení. V závěru roku 2005 bylo Obecním úřadem ve Světci  provedeno ústřední vytápění hasičské zbrojnice, včetně jejího automatického provozu pomocí vytápění  plynovým  kotlem.

Vážíme si vynikající podpory naší činnosti  a spolupráce s Obecním úřadem ve Světci a mnoha sponzory, bez kterých by naše bohatá historie a činnost sboru nabyla možná.

Děkujeme.

V lednu 2006 jsme úspěšně založili naše vlastní www.stránky a píšeme novodobou historii našeho sboru.

Zpracoval: ing.Siřiště Jiří – starosta sboru, Vlček Václav – velitel sboru, Pleva Jiří -člen sboru.

Štrbice 24.01.2005

HISTORICKÁ HASIČSKÁ STŘÍKAČKA

(fotografie naleznete v galerii v kategorii Různé foto sboru)

Historická stříkačka byla dlouhá léta zapomenutá a nepovšimnutá ve sboru. V 60.letech byla stříkačka neodborně přetřena novou barvou. Až před oslavou 80.výročí založení sboru byla stříkačka rozebrána do všech funkčních detailů, byly zjištěny a zdokumentovány veškeré původní ornamenty, proužky a barevné odstíny. Renovace stříkačky byla provedena v období  12/1988 – 4/1989. Členy sboru bylo odpracováno 412 hodin a celkové finanční náklady renovace  dosáhly 550 Kč. Renovace je zdokumentována i na krátkém amatérském filmu. Stříkačka  byla uvedena  do původního stavu a slouží sboru podnes. O zásazích se stříkačkou na oheň nejsou již žádné podklady. Stříkačka je chloubou místního hasičského sboru a je jednou z mála funkčních historických stříkaček na teplickém okrese.

Popis stříkačky

Jde o ruční zápřahovou stříkačku nejrozšířenějšího typu. Je vybavena listovými pružinami, které se požívaly u dřívějších panských kočárů. Dřívější stříkačky, které nemají pružiny značně trpěly při jízdě po venkovských cestách a to jak vlastní konstrukce stříkačky, tak i  čerpadlo. Kočárové stříkačky tento nedostatek odstranily a navíc se při jízdě v noci mohly používat svítilny, které nebyly vystaveny tvrdým nárazům a tudíž pří jízdě nezhasínaly. Tyto stroje však musely být vybaveny dalším zvláštním zařízením, tvz. “přístrojem ku zámyku per stříkačky“, který vyřadil pružiny z činnosti při stříkání se stříkačkou. Při jízdě k ohni a zpět tento přístroj uvolnil třmeny zámyku per a stříkačka se stala odpruženou.

Stříkačka má šikmo vedené boty (pracovní válce), je vybavena sacím i výtlačným větrníkem. Na straně sací je vybavena trojcestným kohoutem, kterým se ovládá sání čerpadla z vany čerpadla a sání z vodního zdroje. Na straně výtlačné je vybavena dvěmi odvzdušňovacími kohouty. Dále je vybavena na  straně sací i výtlačné šroubením provedení „vídeňského normálu“ a šroubením typu „Rothova  patentu“.

Ke stříkačce se zachovaly dvě původní proudnice, sací koš opletený proutím. Savice a hadice již nejsou původní, byly však zhotoveny do původního stavu. Rovněž tak rozporky a  žerdi ke stříkání jsou nové.

Stříkačka byla rekonstruována do původního stavu. Byly zachovány veškeré ornamenty a barevné provedení. Stříkačka je funkční.

Způsob provedení zásahu se stříkačkou:

Po vyhlášení poplachu se provedlo připřažení stříkačky ke koním. Byl odjištěn přístroj zamykající péra stříkačky. Vozka a velitel usedli na přední sedadlo, osádka na zadní sedák a zbytek družstva se postavil na ocelové stupadla umístěná na maticích zajišťující kola vozu proti uvolnění. Za zvuku hasičské trumpety „harcovky“ se družstvo vydalo k požáru. Na místě vodního zdroje došlo nejdříve k zabrždění stříkačky ruční brzdou a k  odpřažení koní  od stříkačky. Pak následovalo  uzamčení per stříkačky (aby se při čerpání nekývala) a družstvo započalo plnit vlastní zásah. Nejdříve musela být ručně hasičskými vědry zavodněna vana čerpadla. Současně byl spojen sací i výtlačný řád. Po nasazení čerpacích žerdí započali  4 čerpadláři s pákou stříkačky „pádlovat“ , čímž bylo uvedeno v činnost vlastní čerpadlo. Obsluha stříkačky provedla nejdříve nasátí vody pomocí sacího koše ve vaně čerpadla a zavodnila vlastní čerpadlo a sací řád. Poté otočila trojcestným kohoutem sání a čerpání z vany čerpadla bylo odstaveno z činnosti a jeho funkci převzalo sací vedení z vodního zdroje. Dalším pádlováním stříkačky již došlo ke stříkání vody na místo požáru. Výkon stříkačky záležel na fyzické připravenosti čerpadlářů  stříkačky , neboť intenzivní  „pádlování“ bylo velmi namáhavé.

Stříkačka je schopna dosáhnout přetlaku až 8 atmosfér a přepravního výkonu 300 l vody za minutu. Zajímavostí stříkačky je provedení sacích a výtlačných ventilů stříkačky. Ty tvoří 4 ocelové, pogumované koule, které jsou v původního stavu. Svou vlastní hmotností uzavírají a otevírají sací a přetlakové komory čerpadla. Veškeré pracovní části čerpadla jsou vyrobeny z mosazi a nebo měděného plechu. Sací i výtlačný větrník je vyroben technologií  „pájení na tvrdo“,  kdy tepáním za studena bylo dosaženo vyšší pevnosti ve spojení jednotlivých částí větrníku. Výrobce stříkačky nezřídka garantoval i 12 atmosfér přetlaku, na které  byla stříkačka  ve výrobním závodě před expedicí odzkoušena.

Stříkačka v době svého vzniku představovala jeden z nejspolehlivějších hasicích strojů, které se v českých zemích používaly.

Údaje o stříkačce:

Typ: ruční, zápřahová stříkačka  kočárového typu, jednostranně sací, jednoproudová

Výrobce: Reginald  Czermack,Teplice v Čechách

Rok výroby :1909

 

Zpracoval: ing. Siřiště Jiří, starosta SDH Štrbice

Štrbice  11.1.2006

Napsat komentář