PODĚKOVÁNÍ „DAR NADACE ČEZ – ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY“

Díky podpoře Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty, kde byl náš projekt „Podpora činnosti mladých hasičů SDH Štrbice“ podpořen částkou 15 000 Kč, za což velmi děkujeme, jsme mohli pro naše děti z kroužku mladých hasičů pořídit sadu hadic a proudnic pro tréninky a soutěže v požárním útoku. Díky této podpoře se nám povedlo zlepšit tréninkové podmínky pro 4 družstva mladých hasičů, která u nás vedeme ve třech různých kategoriích. V kroužku máme nyní celkem 36 dětí ve věku 3-15 let. Díky novému vybavení máme nyní extra sadu hadic pro každou kategorii, což nám nesporně velmi pomůže v našem snažení a práci s dětmi.
Moc děkujeme! ❤️